Partners
  
printable version


Hem

Fjällgåsen

Skyddsåtgärder

Ultralättmetoden

Organisationen

Projekt

Partners

Supportrar


Våra samarbetspartners

Tyska Aeroklubben

Den Tyska aeroklubben (Deutscher Aero Club), som är en paraplyorganisation för alla tyska flygsporter, har stött projektet sedan 1997.

 

Biologische Station im Kreis Wesel (BSKW)

Biologiska stationen i Wesel är en regional ideell organisation som arbetar aktivt med naturskydd och forskning, och är specialiserad i olika gåsarter.

 

Ibn - Institut för biodiversitet – Netzwerk e.V.

Institutet grundades 1990 med syfte att ta fram och publicera vetenskaplig information och kunskap om skydd och bevarandet av biologiskt mångfald. Institutet är en ideell organisation och dess medlemmar arbetar på miljökontor, i privat sektor inom biologi, vetenskap, vid universitet m.m. Ibn har varit en aktiv partner sedan 2002. Vi har fått mycket hjälp t.ex. med Life-ansökan. Doktor Axel Paulsch, vetenskaplig chef av Institutet, är styrelseledamot i OF.

 

Tierpark Cottbus

Zoologiska parken Cottbus (Verein der Förderer und Freunde des Tierpark Cottbus e.V.) är internationellt känt av sina vattenfåglar. Inspektören Mario Wolff är vid sidan om sina andra uppgifter en aktiv medlem i OF. Parken ger projektet fjällgäss från sitt eget bestånd, förmedlar kontakter med uppfödare och generellt koordinerar uppfödningsarbetet i Tyskland, Nederländerna och Belgien. Parkens stöd innehåller också kunskap och veterinärmedicinsk hjälp för projektets gäss.

 

Fjällgåsens Vänner rf. (Finland)

Föreningen Fjällgåsens Vänner rf. försöker förbättra fjällgässens överlevnadschanser på häckplatserna, under flyttningen och i vinterkvarteren. Föreningen bedriver uppfödning av fjällgäss vid viltgården i Hämeenkoski i södra Finland. För att uppnå sitt mål utför och bekostar föreningen vetenskapliga undersökningar. Man organiserar sammanträden för forskare och andra intresserade och samarbetar med myndigheterna i Finland och i Sverige. Man har också samarbetat med det svenska fjällgåsprojektet. Föreningens officiella hemort är Tavastehus i Finland.

 

Ytterligare partner

Lyksele Zoo
Region Västerbotton
Ornitologische Gesellschaft Västerbotton
Aeroclub Dänemark  Intern  Ordförteckning  Länkar  Download  Kontakt  Information om utgivaren