Ultralättmetoden
  
printable version


Hem

Fjällgåsen

Skyddsåtgärder

Ultralättmetoden
   I Nordamerika
   Fjällgåsen
   Snötranan
   Eremitibisen

Organisationen

Projekt

Partners

Supportrar


Ultralättmetoden


Ultralätt med fjällgäss

Ultralättmetoden är mycket lämplig för introduktionsprojekt med fjällgäss. Metoden utgår från det faktum att unga fjällgäss följer sina föräldrar under första flyttningen till övervintringsområden. Under resan lär de sig flyttvägen och de bästa rastplatserna.

Om unga fjällgäss är präglade på mänskliga fosterföräldrar (iklädda i speciella dräkter) och lär sig att följa ett ultralätt flygplan, kan människan och maskinen tillsammans fungera som fosterförälder. Ultralätta flygplan kan guida de unga fåglarna via en trygg rutt till de skyddade övervintringsområdena. Efter bara en höstflyttning är fåglarna självständiga och kan på våren återvända till häckningsområden.

Ultralättmetoden har framgångsrikt använts i flera projekt i Nordamerika, Europa och Asien.

   Intern  Ordförteckning  Länkar  Download  Kontakt  Information om utgivaren