Skyddsåtgärder
  
printable version


Hem

Fjällgåsen

Skyddsåtgärder
   Minskad jakt
   Introduktionsprojekt

Ultralättmetoden

Organisationen

Projekt

Partners

Supportrar


Skyddsåtgärder

Redan i början av 1990-talet finansierade Europeiska Unionen utvecklandet av en internationell handlingsplan för fjällgåsen (s.k. International Action Plan). Wetlands International bildade en expertgrupp som skulle koordinera skyddsåtgärderna.

Tyvärr visade sig dessa åtgärder vara otillräckliga. Idag är jakt den största orsaken för att antalet fjällgäss minskar. För jägare är det mycket svårt att särskilja fjällgås från sin nära släkting bläsgås.

   Intern  Ordförteckning  Länkar  Download  Kontakt  Information om utgivaren