Aktion Zwerggans e.V.      Operation Lesser White-Front      Operation Fjällgås     
 Fjällgåsen


Fjällgås i korthet


Fjällgås (Anser erythropus)
Foto: Christian Moullec

Fjällgås (Anser erythropus) är en av världens mest utrotningshotade arter. I hela världen uppskattas beståndet till högst 30 000 individer. Nyligen uppskattades det fennoskandiska beståndet till mindre än 50 individer, och bland dessa finns högst 10-15 häckande par.

Dessa siffror är alarmerande och ger ingen garanti att populationen kan överleva.

Det är ofrånkomligt att arten drabbas hårt av mänsklig verksamhet. Trots att fjällgåsen är en internationellt skyddad art, minskas antalet rastplatser och övervintringsområden. Utöver detta hotar jakten de få kvarvarande fjällgäss.

Fjällgåsen behöver hjälp utan dröjsmål. För att ge arten en verklig överlevnadschans krävs det skyddsåtgärder.

Operation Fjällgås har som syfte att skydda fjällgåsen och motverka dess utrotning i Skandinavien. Projektet vill lära unga fjällgäss en ny flyttningsrutt till skyddade övervintringsområde. Ultralätta flygplan ska användas som ”fosterföräldrar” som leder unga fjällgäss under deras första migration från häckningsområdet till övervintringsområdet.

Projekt med ett flertal fågelarter bevisar att denna imponerade metod fungerar.

 URL    http://www.zwerggans.de
eMail   info@zwerggans.de
last update:
© 2001-2007 Aktion Zwerggans e.V.
    Kirchhalde 13
    D-71083 Herrenberg