Ultralättmetoden  Eremitibisen
  
printable version


Hem

Fjällgåsen

Skyddsåtgärder

Ultralättmetoden
   I Nordamerika
   Fjällgåsen
   Snötranan
   Eremitibisen

Organisationen

Projekt

Partners

Supportrar


Projektet Eremitibis

Sedan flera år tillbaka har introduktion av eremitibis (Geronticus eremita) planerats i Österrike. Eremitibis försvann från landet på 1800-talet. Eremitibis kan bara överleva i Österrike som en flyttfågel, men eftersom flyttvägen till övervintringsområden inte är ”inbyggd” i de unga fåglarna, måste de lära sig flyttvägen under sin första migration. Ultralätta flygplan användes framgångsrikt 2004, när det första flyget med eremitibis genomfördes. Rutten gick från Österrike till Italien.

   Intern  Ordförteckning  Länkar  Download  Kontakt  Information om utgivaren