Ultralättmetoden  I Nordamerika
  
printable version


Hem

Fjällgåsen

Skyddsåtgärder

Ultralättmetoden
   I Nordamerika
   Fjällgåsen
   Snötranan
   Eremitibisen

Organisationen

Projekt

Partners

Supportrar


I Nordamerika

William Lishman

Mellan 1989 och 1994 gjorde kanadensisk amatörornitolog William Lishman sina första försök med att flyga med gäss. 1993 präglade han kanadagäss på sitt ultralätta flygplan och flög med dem ca 800 kilometer från häckningsplatsen i närheten av Toronto till övervintringsområdet i Virginia. Nästa år flög Lishman med en annan grupp kanadagäss ca 1300 km till Sydkarolina. Resultatet var förvånande, de flesta gässen från båda grupper återvände och häckade i områdena där de hade släppts ut. Lishmans flyg med kanadagäss var en inspirationskälla för en bok och en film ”Fly away home”.

Efter Lishman användes samma metod i Förenta staterna med trumpetartranan (Grus americana) och trumpetarsvan (Gygnus buccinator).

Lishmans website:
Operation Migration

Boken
Willian Lishman: Father Goose – The adventures of a wildlife hero.

 

Projektet Trumpetartrana

1949 fanns det mindre än 20 trumperattranor kvar. Habitatförsämring, olaglig insamling av ägg och jakt var de främsta orsakerna till beståndets allvarliga minskning. Idag häckar ca 190 trumpetartranor i nordvästra Kanada. Dessa fåglar övervintrar på Teksas-kusten i Förenta Staterna. Skyddsåtgärder, forskning och ändringar i administrationen av områdena har bidragit till i ett lyckat resultat. Projektet visade igen hur ultralättmetoden kan användas i skydd av utrotningshotade arter.

Detta projekt var en balanserad blandning av habitatskydd och skydd av individer.

Mer information kan hittas på:
Whooping Crane Eastern Partnership
Whooping Crane Report
Whooping Crane Conservation Association

 

Projekt Trumpetarsvan

Introduktion av den sällsynta trumpetarsvanen i östra delen av Förenta Staterna har lett till ett stabilt bestånd. Precis som tranor och gäss vet de unga trumpetarsvanarna inte vart de ska migrera om ingen visar dem vägen. I projektet med trumpetarsvan användes ultralätta flygplan och man kunde framgångsrikt lära de introducerade fåglarna ett naturligt flyttbeteende.

Länk till Projekt Trumpetarsvan:
Trumpeter Swan Migration Project

   Intern  Ordförteckning  Länkar  Download  Kontakt  Information om utgivaren