Projekt  Verksamhet 2006
  
printable version


Hem

Fjällgåsen

Skyddsåtgärder

Ultralättmetoden

Organisationen

Projekt
   Genomförande
   Förprojekt 2002
   Träningsläger 2003
   Verksamhet 2004
   Verksamhet 2005
   Verksamhet 2006

Partners

Supportrar


Verksamhet 2006

Fågelinfluensan stoppar fjällgåsprojektet

Efter flera år av förberedelser av projektet som har till syfte att rädda den extremt utrotningshotade fjällgåsen var allt färdigt för att starta. De första fågelungarna skulle kläckas i maj och i augusti skulle ultralätta flygplan guida fjällgässens migration från Sverige till Lower Rhine området i Tyskland. På grund av fågelinfluensans spridning i Europa har projektet temporärt ställts in.

 

Fjällgåsen

Oavsett åtskilliga skyddsåtgärder är fjällgåsen ännu utrotningshotad i Skandinavien. Från tidigare uppskattningar att beståndet var mer än 100 000 fåglar har siffran minskat till blott 10-15 häckande par. Beståndets nedgång orsakas i huvudsak av jakt som drabbar fåglarna under flyttningen från Nordeuropa till övervintringsområdena i Östeuropa.

 

Projektet för att rädda fjällgåsen

För mer än fem år sedan påbörjades ett ambitiöst projekt för att rädda fjällgåsen från utrotning. Syftet är att lära unga fjällgäss en historisk och idag mestadels trygg flyttningsrutt. Rutten sträcker sig från häckningsområden i svenska Lappland till övervintringsområden i det tyska Lower Rhine regionen. Denna metod utnyttjar det faktum att gäss, till skillnad från många tättingar, inte känner till sin flyttningsrutt från födseln. Gäss lär sig sin migrationsrutt genom att följa sina föräldrar till övervintringsområdet.

I detta projekt tar piloterna av de ultralätta flygplanen över föräldrarollen och visar de unga gässen rutten från norra Sverige till Bislicher Insel i Lower Rhine området i Tyskland. Fåglarna stannar där över vintern. Nästa vår migrerar de självständigt, utan flygplan, till häckningsområdet i Lappland. Genom att använda denna metod kan den neråtgående trenden i beståndet hejdas inom rimlig tidsram.

 

Förberedelserna var genomförda

Intensiva förberedelser hade gett bra resultat; alla nödvändiga tillstånd hade ordnats och flygplanen beställts. Piloterna och andra medhjälpare hade ordnat tid för att vara med i projektet eller även ta ledigt för att kunna verka som gåsförälder från maj och framåt. Enligt planen skulle ett TV-team följa migrationen och den tyske TV-stationen ARD planerade sända live rapporter.

 

Fågelinfluensan

Projektets grundförutsättningar förändrades radikalt när fågelinfluensan bröt ut i Tyskland och andra europeiska länder. Projektets partners följde utvecklingen intensivt, bad experterna ge sina åsikter och diskuterade konsekvenserna av projektet.

 

Uppfödning och migration är riskerade

I nuläge är projektets tidschema riskerad av nyligen vidtagna och planerade åtgärder för att begränsa spridningen av denna djursjukdom (epizootic). Det kan även bli omöjligt att genomföra projektet. Om det till exempel krävs att de fågelanläggningar som skulle föda upp fjällgäss för detta projekt måste hålla sina fåglar inomhus kommer inga unga gäss födas. Fjällgäss förökar sig endast utomhus.

Omfattande problem kunde till och med bli verklighet på vägen från Lappland till Tyskland. Om smittade djur hittades i närheten av den planerade migrationsrutten, skulle skydds- och övervakningsområden troligen hindra start och landning inom och i närheten av dessa områden. Detta kunde resultera i långa avvikelser från migrationsrutten eller även betyda ett totalt stopp av migrationen.

 

Är fåglarnas migration en risk?

Hur fågelinfluensan sprider sig är inte helt klarlagt. Det flesta åtgärderna som på sistone har vidtagits har riktats mot att blockera potentiella spridningsvägar. Migrerande fåglar har också klandrats för att sprida fågelinfluensan. Vi tog hänsyn till allmänhetens oro, experternas åsikter och åsikter från ansvariga myndigheterna när beslutet av att temporärt ställa in projektet fattades.

 

Vi avvaktar framtida utveckling

Efter intensiva diskussioner och grundlig övervägande av alla potentiella risker kom projektets partners överens om att inte påbörja projektet i år utan avvakta den framtida utvecklingen.

 

Ladda ner

Trots allt kommer Operation Fjällgås fortsätta vara aktiv. Projektplanen som sammansmälter erfarenheterna från 1999 och 2002 är fortfarande basis för projektet.

Projektplan OPERATION FJÄLLGÅS / OPERATION LESSER WHITEFRONT (PDF, 130 KB) (engl.)

Wissenschaftlicher Aufsatz "Feasibility study of a project for the Lesser White-fronted Goose (Anser Erythropus) by creating safe migratory routes and wintering sites" (PDF, 1.9 MB)

 

Två nya Polaris ultralätta flygplan

Operation Fjällgås har köpt två ultralätta flygplan av typen Polaris i början av pilotprojektet i januari 2006.

 

To top

Ansökan till tyska naturvårdsmyndigheten

Våren 2006 fick projektet senareläggas på grund av fågelinfluensan och detta resulterade i behovet av större ekonomiska resurser för att de redan påbörjade aktiviteterna kunde slutföras. Operation Fjällgås har lämnat in en ansökan angående gemensam finansiering till Deutsche Bundesstiftung Umwelt, DBU.

 

To top

Genetikforskning

Professor Michael Wink, verksam vid Heidelberg Universitet, genomförde en framgångsrik genetisk kontroll av inhägnade fjällgäss i Finland, Sverige och Tyskland. Projektet finansierades av Allianz Umweltstiftung, DBU och svenska Naturvårdsverket. Dessa genetiska tester var ett av kraven som ställdes av Naturvårdsverket.

 

To top

Sverige förlänger tillståndet

Naturvårdsverket gav pilotprojektet sitt tillstånd för 2006/2007. Efter fågelinfluensans utbrott och projektets senareläggning förlängde Naturvårdsverket tillståndet till 2007/2008.

 

To top

Utredningsresa till Sverige

Ett antal Operation Fjällgås -medlemmar har ingen besökt det tilltänkta området i Lappland. Gruppen organiserade logistiska detaljer, hade kontakt med relevanta myndigheter och provflög Polaris-planets amfibieversion som kan landa både på vatten och på mark.

 

To top  Intern  Ordförteckning  Länkar  Download  Kontakt  Information om utgivaren