Aktion Zwerggans e.V.      Operation Lesser White-Front      Operation Fjällgås     
 Projekt  Verksamhet 2005


Verksamhet 2005

Genetisk testning

Operation Fjällgås har redan samlat in prov på majoriteten av de fjällgäss som finns i tyska inhägnader. Syftet är att säkerställa chanserna att använda dessa fåglar för återintroduktion av fjällgäss i naturen. De genetiska proven analyseras på det ryktbara laboratoriet vid Heidelberg Universitet. Fåglar som finns på gården i Hämeenkoski, Finland och som förvaltas av vår finska projektpartner, kommer också testas enligt de senaste metoderna.

Rekommendationer för ett återplanteringsplan för fjällgås: A genetic perspective [464 KB] by Prof. Dr. Michael Wink, University of Heidelberg (på engelska)

 

 

To top

Förberedelser att bygga en fjällgåsgård i Tyskland

Planeringsarbetet för att bygga en fjällgåsgård i Tyskland är i full gång. OF har granskat ett antal tillgängliga fastigheter men något lämpligt alternativ har inte ännu hittats. Vi fortsätter sökandet…

 

To top

Flygplantesting

OF:s piloter kommer att testa en s.k. Polaris-trike (en gummibåt på en trike) och bedöma om den kan användas som ett alternativ eller komplement till Dragonfly. Samtidigt fortsätter vi göra vissa förbättringar i Dragonflyn.

 

To top

Pilotträning

Eftersom flygning med en flock gäss kräver mycket erfarenhet och rutin med själva flygplanen, ska våra piloter delta i flygläger. Träningsläger kommer att organiseras i Kleinkoschen och andra ställen. Särskilt viktigt är det att träna vattenlandningar och lågfartsflygning.

 

To top

Internationellt samarbete

Både Sverige och Finland håller på med att omorganisera sina skyddsåtgärder. Operation Fjällgås och våra samarbetspartners kommer att delta i alla viktiga möten och presentera sitt arbete. Sådana sammankomster är t.ex. konferensen ”Workshop on the protection of the Lesser White-Fronted Goose” (31 mars – 2 april 2004) i Helsingfors/Lammi och ”Goose 2005” som är mötet av Wetlands Internationals expertgrupp.

 

To top

Insats i nationella och internationella handlingsplan

Sverige håller på att utarbeta en nationell handlingsplan för fjällgåsen. Under konferensen “Workshop on the protection of the Lesser White-Fronted Goose” i Helsingfors ska en ny grund läggas för en internationell handlingsplan. OF och våra partners kommer att framföra sin åsikt att introduktion ska inkluderas som en nödvändig skyddsåtgärd.

 

To top

LIFE-ansökan

EU avslog den LIFE-ansökan som vi lämnade in i januari 2005. Detta var förutsett eftersom vi saknade det finska Miljöministeriets stöd. OF och våra partners har för avsikt att revidera ansökan och lämna in den igen senare i år. Ett gemensamt LIFE-projekt för att skydda fjällgåsen är fortfarande vårt mål.

 

To top

Områdesundersökning i Sverige 2005

För att förbereda projektet har medlemmar från Operation Fjällgås och representanter av Västerbottens länsstyrelse och Västerbottens ornitologiska förening träffats i Umeå i augusti/september 2005. Huvudsyftet för mötet var att hitta ett lämpligt häckningsområde. Länsstyrelsen rekommenderade ett område med åtskilliga sjöar inom Vindelfjällens naturreservat. Detta område undersöktes närmare och en sjö över trädgränsen, sjön Suoluo-Åjkiejavvrie, valdes ut. Området verkar vara idealiskt för återintroduktion av fjällgåsen, eftersom den ligger långt från bebyggelse och ca 750 m över havet. Landskapet präglas av en mosaik av sjöar och öar och erbjuder piloter tillräckligt med plats att träningsflyga med fåglarna.

Utöver detta undersökte gruppen flygrutten längs Umeälven där det ligger viktiga rastplatser som kan användas under migration.

Lycksele djurpark är en partner i projektet och ansvarar för veterinärkontroller av projektets gäss.

Ett annat syfte var att testa ett alternativt ultralätt flygplan - Polaris trike som har en gummibåt under vingen. Planet är en amfibieversion och kan landa både på vatten och på marken. Dessutom verkar Polaris ha ännu bättre flygegenskaper än Dragonfly, planet som användes 2004. Polaris är mycket lätt hanterlig och har bra egenskaper vid långsam flygning.

Naturvårdsverket och projektgruppen diskuterade genetiska frågor på ett möte i slutet av augusti. Efter mötet uppdaterades projektplanen och en ansökan för ett försök, ett pilot-projekt, lämnades in.

Resultat: Ett idealiskt häckningsområde, viktiga rastplatser samt nya projektpartners hittades. Projektgruppen fattade ett beslut om typen av ultralätta flygplan och Naturvårdsverket biföll ansökan för försöksprojektet.

 URL    http://www.zwerggans.de
eMail   info@zwerggans.de
last update:
© 2001-2007 Aktion Zwerggans e.V.
    Kirchhalde 13
    D-71083 Herrenberg