Projekt  Träningsläger 2003
  
printable version


Hem

Fjällgåsen

Skyddsåtgärder

Ultralättmetoden

Organisationen

Projekt
   Genomförande
   Förprojekt 2002
   Träningsläger 2003
   Verksamhet 2004
   Verksamhet 2005
   Verksamhet 2006

Partners

Supportrar


Träningsläger 2003

Sommaren 2003 organiserade projektet ett träningsläger på Kleinkoschen flygfält. Syftet var att träna piloter och testa Dragonfly-ultralätt. Under träningsveckan genomfördes det framgångsrika flyg med två Dragonfly varav ett var utrustat med pontoner. Alla piloter deltog också i olycksfalls/räddningsträning.

   Intern  Ordförteckning  Länkar  Download  Kontakt  Information om utgivaren